www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » spis treści

Mikroprocesorowy system nadzoru procesów technologicznych w obiektach basenowych i sterowania urządzeniami basenowymi1. Wstęp2. Baseny – jak to działa?3. Przykład instalacji elektrycznej basenu4. Protoplaści SPA5. Geneza projektu6. Charakterystyka sterownika7. Funkcje modułu „SPA – 1”8. Obsługa urządzenia

 8.1. znaczenie kolorów diody RGB

 8.2. wybór trybu pracy

 8.3. wybór adresu urządzenia (magistrala RS485)

 8.4. timer - programowanie czasu

 8.5. timer - programowanie czułości

 8.6. wskaźnik - programowanie parametrów zbiornika

 8.7. timer – test obrotów pompy

 8.8. termometr – programowanie temperatur min i max

 8.9. sposoby wyzwolenia wyjścia 230V AC

 8.10. ręczne wyzwolenie wyjścia 230V AC (termometr)

 8.11. uwagi9. Opis części sprzętowej urządzenia.

 9.1. schemat blokowy urządzenia

 9.2. schemat elektryczny

 9.3. płytki drukowane

 9.4. wykaz części

 9.5. opis szczegółowy poszczególnych bloków urządzenia10. Opis oprogramowania mikrokontrolera

 10.1. oprogramowanie główne

 10.2. oprogramowanie komunikacyjne11. Aplikacja komputerowa „SPA - Soft”

 11.1. charakterystyka aplikacji

 11.2. obsługa aplikacji

 11.3. interfejs użytkownika

 11.4. część komunikacyjna12. Schemat blokowy połączeń w systemie SPA13. Podsumowanie14. Bibliografia15. Załączniki

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.