www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Załączniki

Załączniki

Z powodu znacznej objętości kodów programu mikrokontrolera i programu komputerowego „SPA – Soft”, cała dokumentacja dotycząca tychże programów umieszczona została na płycie DVD. Zawartość płyty stanowią:


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.