www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa

Mikroprocesorowy system nadzoru procesów technologicznych w obiektach basenowych i sterowania urządzeniami basenowymi

Autor:

Tomasz Sklenarski

Kontakt:Typ pracy:

inzynierska

Promotor:

dr inż. Andrzej Mazurek

Recenzent:Uczelnia:

Politechnika Koszalińska

Kierunek:

Elektronika i Telekomunikacja

Data powstania:

2010-08-30

Data zamieszczenia na portalu:

2012-10-03 22:35:47

Opis pracy:

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zintegrowanego systemu obsługi urządzeń automatyki basenowej takich jak: pompy obiegowe, pompy atrakcji, czujniki temperatury, sensory alarmowe, urządzenia zabezpieczające w.w. elementy itp. W pracy opisano zbudowane i przetestowane urządzenie, noszące nazwę "Sterownik Pneumatyczny Atrakcji" (w skrócie "SPA - 1"), oraz dedykowane dla niego oprogramowanie komputerowe. Przybliżono także specyfikę środowiska pracy i układów stosowanych w maszynowniach basenów na terenie miejscowości Mielno, Sarbinowo, Łazy
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.