www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Obsługa urządzenia

Obsługa urządzeniaPodrozdzialy w tym rozdziale:


znaczenie kolorów diody RGB


wybór trybu pracy


wybór adresu urządzenia (magistrala RS485)


timer - programowanie czasu


timer - programowanie czułości


wskaźnik - programowanie parametrów zbiornika


timer – test obrotów pompy


termometr – programowanie temperatur min i max


sposoby wyzwolenia wyjścia 230V AC


ręczne wyzwolenie wyjścia 230V AC (termometr)


uwagi


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.