www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Wstęp

Wstęp

Tematyka sterowania urządzeniami w obiektach basenowych, pomimo ich coraz większej popularności, nie jest jeszcze zbyt dobrze rozwinięta. Świadczyć o tym mogą choćby problemy przy uruchamianiu basenów w najbliższym Koszalinowi pasie nadmorskim. W mojej pracy postanowiłem podjąć się wyzwania, jakim jest dostarczenie inwestorowi prostego i niezawodnego rozwiązania w tym zakresie. Jako wykonawca automatyki basenowej dla firmy ABG sp. z o.o. (www.basen.pl), w obiektach takich jak Hotel Meduza, Pensjonat Morski Dworek, Hotel Royal Park, O.W. Albatros, O.W. Jawor, Hotel Solaris, spotkałem się wielokrotnie z problemami przy realizacji tego typu przedsięwzięć. Bogatszy w zdobyte doświadczenia, postanowiłem zrealizować własny projekt sterowania w układzie master / slave. Opracowany przeze mnie system sterowników ma być alternatywną kosztowo odpowiedzią na potrzeby niszowego rynku, jakim jest budowa basenów, z uwzględnieniem napotkanych do tej pory życzeń inwestorów i specyficznego środowiska pracy.

Na wstępie należałoby odpowiedzieć na pytanie: „po co samodzielnie realizować tego typu system?”. Teoretycznie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań sterowników PLC. W praktyce jednak głównym czynnikiem decydującym o wyborze sposobu sterowania jest budżet inwestora zlecającego budowę basenu. Nie bez znaczenia jest także drogie oprogramowanie serwisowe, skomplikowane procedury programowania oraz brak możliwości zmiany konfiguracji urządzeń bez interwencji pracowników serwisowych.

Podczas prac nad projektem starałem się wyeliminować możliwie najwięcej błędów, na jakie napotykałem w konkurencyjnych, komercyjnych rozwiązaniach. Chciałem także, aby moje urządzenie było jak najprostsze w obsłudze i dawało użytkownikowi możliwość pełnej skalowalności dla potrzeb konkretnego obiektu basenowego.

System oparty jest o mikrokontrolery rodziny AtMega, dobrane pod kątem jak najefektywniejszego wykorzystania ich zasobów. Do komunikacji sterowników z komputerem nadzorczym wykorzystano popularną, odporną na zakłócenia magistralę RS485, która umożliwia bezproblemowe zastosowanie sterowników nawet w bardzo dużych obiektach. Staranny dobór podzespołów, opracowanie uniwersalnej wersji sprzętowej, oraz położony nacisk na niezawodność działania oprogramowania pozwoliły mi stworzyć urządzenie, które z powodzeniem może zyskać charakter komercyjny.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.