www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Podsumowanie

Podsumowanie

Celem mojej pracy było przedstawienie własnego, kreatywnego podejścia do tematyki automatyzacji procesów technologicznych w obiektach basenowych. Stworzone przeze mnie rozwiązanie, bazujące na zdobytych dotychczas umiejętnościach i wiedzy stanowić może konkurencję dla stosowanych obecnie sposobów sterowania urządzeniami basenowymi. Stworzyłem system dedykowany dla konkretnego zastosowania, co w znaczący sposób podnosi jego niezawodność i funkcjonalność oraz obniża koszty realizacji inwestycji. Uważam, że udało mi się spełnić wszystkie postawione założenia projektowe.

Praca ta, oprócz korzyści czysto ekonomicznych, dała mi także satysfakcję z możliwości stworzenia czegoś unikalnego, własnego. Gdy zaczynałem projektować sterowniki SPA, Uczelnia nie prowadziła jeszcze przedmiotu z zakresu programowania mikrokontrolerów AVR lub PIC. Całą wiedzę posiadaną dzisiaj musiałem zdobyć samodzielnie, w oparciu o wielogodzinne wertowanie not katalogowych i książek z zakresu programowania mikrokontrolerów. Czas spędzony na pisaniu początkowo prostych programów, ich testowaniu i modyfikowaniu, zaowocował wieloma własnymi, sprawdzonymi rozwiązaniami procedur obsługi urządzeń peryferyjnych.

Nieco lepiej wyglądała kwestia pisania programu komputerowego, ponieważ Uczelnia prowadzi odpowiednie zajęcia. Mimo wszystko i tutaj napotkałem utrudnienia, których usunięcie wymagało wielu godziny pracy.

Przewiduję rozbudowanie swojego systemu o wzmiankowane wcześniej moduły wejść / wyjść wysokoprądowych oraz o moduł „SPA – Master”, którego obecność w systemie umożliwiać będzie zdalną obsługę wszystkich modułów „SPA – 1” z pominięciem komputera. Moduł taki mógłby zostać umieszczony np. w pomieszczeniu ratownika, dając mu możliwość sterowania wszelkimi atrakcjami basenowymi. Jego wstępna koncepcja jest już gotowa: przewiduję użycie dużego wyświetlacza graficznego oraz procesora z rodziny PIC.

Uniwersalność elektryczna rozwiązania, które stworzyłem, dała mi możliwość zastosowania płyty głównej modułu „SPA – 1” także do innych celów. Na jej bazie powstało już kilka ciekawych projektów, takich jak np. sterownik natrysków współpracujący z automatami wrzutowymi monet, czy też uniwersalny zestaw do testowania telemetrii. Sprawdzone zostały również procedury komunikacyjne oraz obsługi peryferiów, które mogą być wykorzystane w przyszłych konstrukcjach.

Wobec powyższego uważam, że całość zrealizowanego projektu można nazwać pracami badawczo – rozwojowymi, oraz że cel pracy został osiągnięty.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.