www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Schemat blokowy połączeń w systemie SPA

Schemat blokowy połączeń w systemie SPA

System wykonany zgodnie z oznaczeniami na obudowach urządzeń, oraz z rysunkiem nr 63, działa od razu po włączeniu zasilania. Program „SPA – Soft” sam wykryje aktywne moduły, a w przypadku utraty komunikacji z którymś z nich zaktualizuje swoje dane.

Jako konwerter RS232 / RS485 należy zastosować dowolny dostępny na rynku konwerter dołączany do portu COM komputera lub stanowiący wirtualny port COM (przejściówka USB / RS485). Jedynym warunkiem jaki musi on spełnić jest poprawna praca przy prędkości 57600baud.

Numeracja modułów w systemie nie ma znaczenia. Mogą one mieć ustawione dowolne adresy. Ważne natomiast jest , aby adresy były unikalne dla każdego urządzenia. Ustawienie w 2 lub więcej modułach takiego samego adresu spowoduje niemożność skomunikowania się z nimi. Ze względu na czytelność systemu, sugerowane jest, aby moduły działające w takim samym trybie pracy miały nadawane kolejne po sobie numery.

Sterowniki mogą być zasilane z dedykowanego oddzielnego obwodu na osobnym zabezpieczeniu, lub też z tego samego obwodu co sterowane urządzenie. Istotne jest,aby obwód taki posiadał zabezpieczenie różnicowoprądowe. Podłączenia modułów do instalacji elektrycznej może dokonać jedynie uprawniony elektryk.

Rysunek 63 - schemat blokowy połączeń w systemie SPAkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.