www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Aplikacja komputerowa „SPA - Soft”

Aplikacja komputerowa „SPA - Soft”Podrozdzialy w tym rozdziale:


charakterystyka aplikacji


obsługa aplikacji


interfejs użytkownika


część komunikacyjna


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.