www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Baseny – jak to działa?

Baseny – jak to działa?

Każdy basen, niezależnie od wielkości, składa się z dwóch stref:

W maszynowni znajdują się wszystkie urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania basenu. Ogólnie przyjęło się nazywać pomieszczenia maszynowni mianem „podbasenia”. W niektórych przypadkach (np. basen znajdujący się na zewnątrz O.W. Jawor w Sarbinowie) maszynownia umieszczona może być w znacznej odległości od niecki, nawet w innym budynku. Pod względem funkcjonalnym w podbaseniu wyróżnić można:

Rysunek 1 - schemat blokowy hydrauliki typowego basenu

Woda w układzie basenowym krąży w obiegu zamkniętym. Dookoła niecki basenu umieszczone są tzw. przelewki. Woda wyparta przez osoby zażywające kąpieli, za ich sprawą spływa do zbiornika przelewowego (rysunek nr 211), z którego jest następnie wypompowywana przez pompy obiegowe. Od wielkości zbiornika zależne jest to ile osób może jednocześnie korzystać z basenu. W przypadku, gdy projektant wyznaczył za małą pojemność zbiornika, nagła zbyt duża liczba użytkowników może doprowadzić do jego przepełnienia. Aby temu zapobiec zaczęto w zbiornikach umieszczać odpływy, jednak zdarzały się już sytuacje, w których mimo wszystko doszło do zalania podbasenia.

Niedobór wody w obiegu jest uzupełniany natychmiast po wyjściu ludzi z kąpieliska, dzięki elektrozaworowi dopuszczania wody i zespołowi czujników poziomu umieszczonych w zbiorniku przelewowym. Zespół czujników ma także za zadanie zabezpieczyć pompy obiegowe na wypadek zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku. Taka sytuacja groziłaby uszkodzeniem pomp poprzez ich mechaniczne zatarcie w czasie pracy „na sucho”.

Woda ze zbiornika kierowana jest do 2 oddzielnych, umieszczonych kaskadowo zespołów filtrów. Pierwszy z nich, zwany filtrem wstępnym, zamontowany jest bezpośrednio przy wlocie pompy (rysunek nr 3).

Rysunek 2 – zbiornik przelewowy ze wskaźnikami wysokości wody

Rysunek 3 - pompy obiegowe z filtrami wstępnymi (przezroczysta klapka)

Dodane do wody środki chemiczne, w postaci koagulantu i odczynnika flokującego, pozwalają wyłapać większość zanieczyszczeń właśnie w tym filtrze. Możliwe jest także funkcjonowanie basenu bez filtracji wstępnej, jednak przyczyniłoby się to w znaczący sposób do szybkiej degradacji złoża filtracyjnego w zespole filtrów piaskowych (rysunek nr 4), w którym następuje oczyszczenie wody z mikro drobin. Po przepłynięciu przez zespół filtrów, woda ponownie trafia do niecki.

Rysunek 4 – filtry piaskowe

Część wody ze zbiornika kierowana jest także do dozowników chemii (rysunek nr 5), skąd następnie wprowadzana jest do obiegu basenowego za filtrami. Taki sposób dozowania chemii umożliwia utrzymanie stałych parametrów wody, bez względu na to ile litrów zostało do basenu dopuszczone. Woda w basenie musi spełniać ściśle określone kryteria chemiczne sprawdzane regularnie przez Sanepid:

- zawartość chloru pomiędzy 0,5-1 ppm, mg/l,

- poziom Ph 7,2-7,6.

Za dozowanie chemii odpowiedzialne są specjalizowane sterowniki, wyposażone w certyfikowane sondy do badania zawartości np. chloru w wodzie. Warunkiem załączenia dozowników jest równoczesne działanie co najmniej jednej pompy obiegowej. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do przechlorowania wody, co groziłoby poparzeniem chemicznym osób kąpiących się w basenie.

Rysunek 5 - zespół dozowników chemii. Tablica po prawej – chemia basenu, tablica po lewej – chemia jaccuzzi. Na samej górze - sterowniki dozowników, poniżej monobloki dozowniczo - pomiarowe z filtrem, niżej zespół pompek tłoczących odczynniki chemiczne, na samym dole - zbiorniki chemikaliów.

Załączanie atrakcji takich jak przeciwprąd, gejzer, fontanna itp. umożliwiają pneumatyczne przyciski umieszczone w ścianach niecki. Gumowe wężyki z przycisków dołączone są do wejścia przetwornika ciśnienie / napięcie sterownika mikroprocesorowego. Jest to zdecydowanie najbezpieczniejszy sposób załączania urządzeń, ponieważ zapewnia całkowitą separację galwaniczną osoby w niecce od sterowanego obwodu. Nawet zastosowanie sterowania na napięcie bezpieczne nie gwarantuje zachowania tak wysokiego bezpieczeństwa użytkowania – wszak transformator bezpieczeństwa może np. ulec przebiciu.komentarze

skomentowano: 2014-10-27 12:41:41 przez: Wojtek

skomentowano: 2014-10-27 12:42:58 przez: Wojtek

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.